Byaåldersman

 
 
Byamöte 091206.pdf

Byastämma 091003.pdf

Byastämma-årsmöte_2010.pdf

Byastämma-protokoll.pdf

Byastamma årsmöte 2010.pdf

Stadgar fastigheterna Lansjärv Övre och Västervik.pdf

Lagfarna-ägare 20101027

Fastigheter- ägare 2010-10-27

Versamhetsberättelse 2011-03-06

Byastämma          2012-02-25

Byamöte Bagarstugan 2012 och Bingo

Byastämma Övre Lansjärv & Västervik 2013 03 03

Byastämma 2014

Byastämma 2015

Antagna beslut 2015

Byastämma verksamhetsåret 2015

Byastämma 2016

Byastämma 2017

 

 

 
 
 

Byaålderman

Birgit Kalander

 Lansjärv 2010

 

Lansjärv & Västervik byamän

Organisationsnr: 802450-2646

Bankgiro: 0623-6731

 Ordförande: Birgit Kalander

Tolvmansvägen 44

956 98 Lansjärv