Folkets Hus Historia

Ritningar+Div.

   


Dagordning

Ekonomisk redovisning Kulturaktivitet

 

Årsmöte 2009

Öppet hus

Revisionsberättelse Verksamhets berättelse

 

Årsmöte 2010

Verksamheten

Ekonomisk redogörelse 2010

 

Årsmöten 2011

Antagna aktiviteter

Utdrag protokollsbok  fattade beslut 2011

 

Lite historik om Folkets hus i Lansjärv

 

Redan i slutet av 40-talet började man att arbeta för en samlingslokal i Lansjärv.
Den 6 november 1950 inköptes marken 2900 m2 av Nils Erik och Brita Maria Olofsson
"Silver" Nigo  för en kostnad av 2900:-
Den 12 november 1953 fick man byggnadstillstånd och 1954 påbörjades bygget.

Bygget av Folkets Hus lades ut på anbud. 

Anbudet gick till "Gråb" Oskar Vennberg och" Silver" Helmer Vennberg

Anbudspriset låg på 74400:-. Storleken byggnad 9,20 x 24,3m
Totalt kom Folkets hus att kosta 110000:-.
Första ordförande i FH var "Munos" Lars Vennberg 1956 visades den första filmen
"Jag minns mitt Paris"
Under årens lopp har en mängd  människor  arbetat ideellt för att hålla igång verksamheten.


Morgonkaffe måndag - fredag hela året

 
Morgonkaffe på Folkets-hus inte helt fel.Kaffegästerna Ingvar Lithner och  Sven-Erik Johansson är en del av dem.   Besökarna inleder samtal och har lösningar till det mesta av världens problem.  Det är mycket skratt och skoj.     

 

Badplatsen Sanningslandet

Mycket fin badplats passar utmärkt för barn. Här har även människor från 3000 år före kr. haft sin vistelse.